Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 23.11.2017 od 15:30 do 17:00.

Kandidáti:

  • Zita Lovětinská

  • Ecaterina Zaporojan

  • Mgr. Jana Sedláčková

Ze 48 zákonných zástupců odevzdalo hlasovací lístek 35.

Hlasování:

Zita Lovětinská                       7 hlasů

Ecaterina Zaporojan                7 hlasů

Mgr. Jana Sedláčková             21 hlasů

Do školské rady za zákonné zástupce byla zvolena Mgr. Jana Sedláčková.