Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

vzhledem k situaci ohledně koronaviru proběhne zápis do prvního ročníku netradičně. Zápis se v termínu avizovaném na plakátech neuskuteční.

Přihlášky ke vzdělávání , popř. žádost o odklad si můžete stáhnout na webových stránkách školy nebo si je po domluvě můžete vyzvednout přímo ve škole za dodržení hygienických pravidel.

Přihlášky či žádosti vyplňte a doručte v termínu od 1. dubna 2020 do 24.dubna 2020 do základní školy.

Možnosti doručení:

  • datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem,
  • osobně do schránky školy,
  • osobně v kanceláři školy po telefonické domluvě a za dodržení hygienických pravidel.

 

Rozhodnutí o přijetí  bude vydáno nejpozději 30. dubna 2020 a zveřejněno způsobem obvyklým - na webových stránkách školy, na vývěskách.

Rozhodnutí o nepřijetí či odkladu bude vydáno nejpozději 30. dubna 2020 a odesláno zákonným zástupcům.

 

Motivační část zápisu bychom rádi uskutečnili později, termín dle situace ve státě.

 

Díky momentální kapacitě naší školy (od 1.4.2020 navýšena na 60 žáků) budeme letos příjmat maximálně 13 prvňáčků.