Koronavirus - informace 25.2.2020

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

situace ve věci šíření koronaviru se mění. Do včerejšího dne byla rizikovou oblastí pouze Čína.

Nyní je riziková oblast definována takto:

Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek.

Osoby, které přicestují z rizikových oblastí, by měly kontaktovat naši stanici – následně jim vydáme rozhodnutí o 2 týdenní (či jiné dle konkrétních okolností) karanténě.

Pokud se u těchto osob objeví horečka, kašel či dušnost – musí IHNED volat Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

V příloze zasílám aktualizovaný materiál – Co dělat – Coronavirus 25.2.2020.pdf včetně kontaktů.

Prosíme o zveřejnění a rozšíření po Vaší linii.

 

Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz i Ministerstva zahraničí – www.mzv.cz

 

Tuto informaci rozesíláme stejnými cestami, jako informaci první z 29.1.2020. Nicméně lze uvažovat, že rizikové oblasti se budou rozšiřovat a my nebudeme schopni s každou aktualizací znovu všechny e-maily rozesílat.

Proto nadále odkazujeme na naše webové stránky (www.khshk.cz), kde budeme udržovat aktuální SEZNAM RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit.

S pozdravem

Ivan Kučera